Lintloop 8 november 2015
Lintloop facebook Lintloop twitter
Lintloop home Lintloop contact

 

Reglement

 

De LintloopMAX wordt georganiseerd door de hardloopvereniging Trecho.

 

 1. Deelname aan de LintloopMAX staat uitsluitend open voor hardlopers.
 2. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 3. Inschrijving voor de LintloopMAX is persoonsgebonden. Het startnummer met chip is niet overdraagbaar.
 4. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 5. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit het hardloopevenement te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan het hardloopevenement te ontzeggen.
 6. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd.
 7. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht.
 8. Deelname aan de LintloopMAX staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan de LintloopMAX deel te nemen per rolstoel, wheeler etc. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel deel te nemen aan het hardloopevenement. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisatie.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele LintloopMAX af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het hardloopevenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt in principe geen restitutie plaats.
 10. Prijzen: bij de 4, 5 en 10 mijl ontvangen de eerste 3 dames en heren een beker. Voor de drie snelste dames en heren op de 10 mijl zijn er geldprijzen beschikbaar gesteld.
 11. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 12. De uitslagen van de LintloopMAX worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de netto tijd, die wordt geregistreerd met behulp van de MySports RFID chip.
 13. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan door de organisatie worden gebruikt voor mailings betreffende de LintloopMAX.
 14. De organisatie heeft MySports de opdracht gegeven alle deelnemers tijdens de LintloopMAX te fotograferen en te filmen op het parcours. Iedereen kan in de week na de LintloopMAX in beginsel een of meerdere persoonlijke actiefoto’s en video’s downloaden van internet. Indien een hardloper, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaarden de organisatie en MySports geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 15. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de uitslagen op internet en met publicatie van tijdens de LintloopMAX gemaakte foto’s en video’s.
 16. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van de LintloopMAX zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 17. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

Als in de tekst wordt gesproken over deelnemer/hardloper wordt zowel deelnemer/hardloper als deelneemster/hardloopster bedoeld.

 

Ook in 2016 steunt de LintloopMAX de stichting Energy4All. De stichting stelt zich tot doel zoveel mogelijk financiële middelen te verwerven om het onderzoek naar effectieve behandeling van energiestofwisselings-ziekten te versnellen en te bevorderen.

In 2015 heeft de LintloopMAX het mooie bedrag van € 855,- kunnen overhandigen aan de Stichting. Dit geldbedrag is bijeen-gebracht door sponsors, deelnemers aan LintloopMAX en hardloopvereniging Trecho.

Lintloop Energy4all